E-kniha 25 mg

Kniha 25 mg vo formáte PDF

4,99 

Popis

Dej novely 25 mg sa odohráva v dystopicky ladenej budúcnosti. Spoločnosť riadi umelá inteligencia, ktorá si hovorí „Všemohúci“. Jeho bezchybné algoritmy majú pod palcom legislatívu všetkých štátov Eurázijskej únie, riadia dopravu a dodržiavanie zákonov sa kontroluje na základe všadeprítomných kamier a virtuálnych asistentov.

V Novom veku má každý právo žiť podľa vlastného presvedčenia a jeho hodnoty sa nespochybňujú. Všemohúci každému zaručuje právo na bezpečný a pokojný život, a to až do dovŕšenia sedemdesiatych narodenín. Potom sa jedinec stáva pre ekonomiku záťažou, a preto musí podľa zákona zomrieť.